leki na astmę oskrzelową u dzieci

Białka zawierające pojedynczą domenę BH (białka BH3) inicjują apoptozę przez aktywację Bax lub Bak lub przez hamowanie białek BH1 . BH4. Figura 1Schematyczne przedstawienie szlaków śmierci komórkowej aktywowanych przez ekspozycję na hiperoksję. Rodzina białek Bcl-2 to grupa, która zawiera domenę BH (BH3) lub 3 domeny BH (BH1aBH3), które indukują śmierć komórki, a także zawiera 4 domeny BH (BH1. BH4), które chronią przed śmierć komórki (szczegóły w tekście). W tym wydaniu JCI, He i in. (9) donoszą, że IL-11 indukuje ekspresję antyapoptotycznego białka A1 związanego z Bcl-2 ., które jest wymagane do indukowanej przez IL-11. Ochrony przed wywołanym hiperoksją uszkodzeniem płuc. IAP, inhibitor białka apoptozy; IL-11R, receptor IL-11. Uszkodzenie płuc spowodowane hiperoksją jest regulowane przez zdarzenia sygnalizacyjne. Ekspozycja na hiperoksję jest dobrze ugruntowanym modelem uszkodzenia płuc, charakteryzującym się rozwojem obrzęku płuc i zapalenia (3). Wykazano, że rozwój hiperoksycznego uszkodzenia płuc wymaga generowania reaktywnych form tlenu, co prowadzi do śmierci komórek nabłonka i śródbłonka zarówno przez apoptozę jak i martwicę (4). Nadekspresja cytokin lub chemokin (np. TNF-a, IL-1 p, IL-6, receptor chemokinowy CXC 2 i IL-11), czynniki wzrostu (np. IGF i czynnik wzrostu keratynocytów [KGF]), Akt, albo . wykazano, że podjednostka Na, K-ATPazy chroni zwierzęta przed hiperoksją, co sugeruje, że hiperoksyczne uszkodzenie płuc wynika z aktywacji szlaków sygnalizacji komórkowej, które są podatne na modulację (5. 8). Mechanizmy, dzięki którym te zdarzenia chronią przed urazami, jednak nie zostały całkowicie wyjaśnione. W tym wydaniu JCI, He i in. (9) opisują nowe odkrycia oparte na poprzedniej obserwacji, że myszy nadeksprymujące IL-6 były chronione przed wywołanym hiperoksją uszkodzeniem płuc poprzez mechanizm, który był niezależny od ekspresji enzymów antyoksydacyjnych (10). Opierając się na innych badaczach. Praca implikuje zaangażowanie rodziny białek Bcl-2 w wywołane hiperoksją uszkodzenie płuc (11, 12), On i współpracownicy próbowali ustalić, czy regulacja tych białek przez IL-11 może wyjaśnić jego działanie ochronne. Naukowcy odkryli, że IL-11 podwyższyło ekspresję antyapoptotycznego białka A1 związanego z Bcl-2. To białko i jego ludzki odpowiednik, Bfl-1, zawiera 4 domeny BH, ale brakuje C-końcowej domeny transbłonowej występującej w wielu innych białkach Bcl-2 (13). Bfl-1 / A1 ulega ekspresji w komórkach układu odpornościowego, śledzionie i płucu i funkcjonalnie działa, aby zapobiec śmierci komórek w sposób podobny do Bcl-2 i Bcl-XL (13. 16). Myszy bez A1 wykazywały zwiększoną podatność na indukowane hiperoksją uszkodzenie płuc, a nadekspresja IL-11 nie była już ochronna u zwierząt z nokautem A1 (9)
[więcej w: nefropatia cukrzycowa, mielopatia szyjna, malwa czarna ]