Medyczne i społeczne konsekwencje projektu ludzkiego genomu ad 11

Grupa opracowuje zestaw zasad dla naukowców, instytucji badawczych, agencji rządowych i federalnych oraz decydentów politycznych, aby rozważyć formułowanie środków mających chronić prywatność informacji badawczych. Podjęto również inne ważne kroki w celu zapewnienia odpowiedzialnej integracji testów genetycznych z praktyką kliniczną. W większości przypadków testy genetyczne w Stanach Zjednoczonych pomyślnie się rozwinęły, zapewniając możliwości unikania, zapobiegania i leczenia dziedzicznych zaburzeń. Jednak szybkie tempo rozwoju testów w połączeniu z pędem na rynek nowych produktów może stworzyć środowisko, w którym testy zostaną udostępnione, zanim zostaną odpowiednio zweryfikowane. Na polecenie grupy zadaniowej ds. Testów genetycznych 42, zebranej przez grupę roboczą NIH-DOE ELSI Projektu Ludzkiego Genomu, Sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej powołał panel doradczy, aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie testów genetycznych do badań klinicznych. ćwiczyć.
Ukończenie pierwszej sekwencji ludzkiego genomu i ekspansja ludzkich badań genetycznych, obejmująca badania zmienności genetycznej wśród subpopulacji, wywołały nowe pytania dotyczące kwestii etycznych, prawnych i społecznych. Plan z lat 1998-2003 obejmuje analizę tych zagadnień, a także integrację technologii genetycznej i informacji z działaniami w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego; wykorzystanie wiedzy o genomice i interakcjach gen-środowisko w warunkach nieklinicznych; badanie różnych filozoficznych, teologicznych i etycznych perspektyw dotyczących nowej wiedzy genetycznej; oraz rozważenie sposobów, w jakie czynniki rasowe, etniczne i socjoekonomiczne wpływają na wykorzystanie, zrozumienie i interpretację informacji genetycznej, wykorzystanie usług genetycznych oraz rozwój polityki.3
Hipotetyczny przypadek w 2010 roku
Ogólne wizje medycyny opartej na genach w przyszłości są użyteczne, ale wielu dostawców usług opieki zdrowotnej prawdopodobnie nadal jest zaintrygowani tym, jak wpłynie to na codzienną praktykę lekarską w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Hipotetyczne spotkanie kliniczne w 2010 roku zostało opisane tutaj.
John, 23-letni absolwent college u, zostaje skierowany do swojego lekarza, ponieważ poziom cholesterolu w surowicy wynoszący 255 mg na decylitr został wykryty podczas badania lekarskiego wymaganego do zatrudnienia. Jest w dobrym stanie zdrowia, ale palił jedną paczkę papierosów dziennie przez sześć lat. Wspomagany przez interaktywny program komputerowy, który bierze historię rodziny Johna, jego lekarz zauważa, że istnieje silna ojcowska historia zawału mięśnia sercowego i że ojciec Johna zmarł w wieku 48 lat.
Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat ryzyka związanego z chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami w przyszłości, John zgadza się rozważyć zestaw testów genetycznych dostępnych w 2010 r. Po przejściu przez interaktywny program komputerowy wyjaśniający zalety i ryzyko takiego ryzyka. testy, John zgadza się (i podpisuje świadomą zgodę) na poddanie się 15 testom genetycznym, które dostarczają informacji o ryzyku dla chorób, dla których dostępne są strategie zapobiegawcze. Decyduje się na dodatkowe 10 badań z zaburzeniami, w przypadku których nie są jeszcze dostępne klinicznie zatwierdzone interwencje profilaktyczne.
Tabela 1
[więcej w: hurtownia portfeli, citalopram, belimumab ]
[patrz też: migotanie przedsionków leczenie, miód rzepakowy właściwości, misy tybetańskie ]