Patogeneza BAVM cz. 3

width=300Podczas gdy aktywacja mutacji w sygnalizacji VEGF nie została powiązana z patogenezą BAVM u ludzi, EC izolowane z BAVM wykazują nieprawidłowe cechy angiogenezy, w tym zwiększoną migrację i obrót komórek śródbłonka, jak również słabe pokrycie okołonaczyniowe. Ekspresja VEGF jest również podwyższona w ludzkim BAVM. Dodatkowo, podczas gdy dorosła utrata Alk1 (HHT2) lub Eng (HHT1) u dorosłych myszy jest dobrze tolerowana, egzogenny dodatek VEGF (lub stymulacja angiogenezy przez rany czaszki) silnie wytwarza BAVM w utracie ustawień tych funkcji. Krytycznie hamowanie sygnalizacji VEGF w modelach eksperymentalnych może zapobiegać powstawaniu BAVM. Niedobór embrionalny myszy Vegf lub jej kluczowych receptorów Vegfr2 (Kdrl / Flk) i Vegfr1 (Flt1) zaburza waskulogenezę. W naszej kohorcie pacjentów, wariant odmiany heterozygotycznej odmiany de novo w SARS został zidentyfikowany jako powodujący BAVM w sposób wolny. W poprzednich badaniach danio pręgowanego stwierdzono istotnie zwiększony poziom mRNA vegfa u mutantów sars, wyjaśniony przez mechanizm, w którym Sars działa jako represor transkrypcji vegfa w sposób niekanoniczny / syntetyczny tRNA.
[podobne: łupież tłusty, ciosmy, malwa czarna ]