Wzmocnienie ramienia chromosomu 17q i niekorzystny wynik u pacjentów z nerwiakiem zarodkowym ad 6

W podgrupie nowotworów wykazujących równoczesną delecja 1p i amplifikację N-myc wystąpił nieistotny trend w kierunku dodatkowych niekorzystnych efektów z przyrostem 17q (Figura 3D). Analiza wieloczynnikowa przeżycia
Zastosowano stopniową procedurę proporcjonalnego hazardu Coxa, uwzględniającą wiek, stopień zaawansowania guza i status 1p, 17q i N-myc, w 260 przypadkach, w których wszystkie trzy czynniki genetyczne były znane. Ploidia nie została uwzględniona w analizie wieloczynnikowej ze względu na względną niedostatek danych (ploidalność ustalono dla zaledwie 40 procent guzów). Wiek i status N-myc zostały wyłączone z ostatecznego modelu (wynik testu, P = 0,4 i P = 0,2, odpowiednio). Pozostającymi czynnikami predykcyjnymi zdarzeń niepożądanych były: 1p delecji (współczynnik ryzyka, 1,9; 95% przedział ufności, 1,1 do 3,2; P = 0,02), stadium 4 (współczynnik ryzyka 2,3; przedział ufności 95%, 1,3 do 4,0; P = 0,004), i 17q wzmocnienia (współczynnik ryzyka, 3,4; przedział ufności 95%, 1,7 do 6,6, P <0,001). Gdy model wielowymiarowy uwzględniający wiek, stopień zaawansowania guza i status N-myc został rozszerzony tak, aby obejmował status 17q, widoczny był znaczny wzrost mocy predykcyjnej (współczynnik wiarygodności-ratio, +15, 0; P <0,001).
Dyskusja
Wybór 313 neuroblastoma, które były zawarte w tej serii, opiera się na zdolności do określenia statusu chromosomu 17. Jeśli chodzi o charakterystykę kliniczną, ta seria pacjentów jest zasadniczo typowa dla innych serii pacjentów z tym nowotworem. że 54 procent guzów wykazało wzmocnienie 17q12-qter (tj. przyrost materiału chromosomalnego z dystalnego końca długiego ramienia chromosomu 17), podczas gdy 46 procent nie miało ani przyrostu chromosomu 17, ani dodatkowej kopii całości chromosom.
Nasze wyniki potwierdzają, że 17q wzrost nerwiaka niedojrzałego jest związany z zaawansowaną chorobą i nowotworami u starszych dzieci, a nie u niemowląt. Wzmocnienie 17q było bardzo silnie związane zarówno z delecją 1p i amplifikacją N-myc; w rzeczywistości, nie wykryto amplifikacji N-myc w żadnym guzie bez delecji 1p, zysku 17q lub obu.
W jednoczynnikowej analizie przeżycia status 17q był znaczącym predyktorem wyniku klinicznego, podobnie jak inne czynniki kliniczne i genetyczne. W analizach podgrupy przyrost 17q był znaczącym czynnikiem prognostycznym w stadium nowotworu, zarówno u niemowląt i dzieci w wieku jednego roku, jak i więcej, oraz w przypadkach, w których N-myc nie był amplifikowany lub 1p nie został usunięty. W wieloetapowej analizie etapowej 17q był najważniejszym czynnikiem predykcyjnym dla wyniku klinicznego, po którym nastąpił stopień 4 choroby i stan 1p. Status N-myc i wiek nie były statystycznie istotne w tej analizie.
Chociaż komórki nerwiaka zarodkowego zawierają wiele aberracji chromosomowych, nieprawidłowości chromosomu 17 są najczęstsze. Co więcej, wzmocnienie 17q21-qter jest silnie związane z progresją nowotworu. Stwierdziliśmy istotne korelacje między wzrostem 17q a ustalonymi klinicznymi i genetycznymi czynnikami ryzyka. Jak zauważono wcześniej, 6-9, 15 bezpośrednia zależność pomiędzy delecją 1p a wzrostem 17q jest dobrze rozpoznaną niezrównoważoną translokacją t (1p; 17q); wydaje się prawdopodobne, że ta rearanżacja odpowiada za wysoki odsetek delecji 1p u pacjentów z nerwiakiem zarodkowym
[podobne: wdrożenia magento, diltiazem, citalopram ]
[przypisy: olx ostrowiec sw, napięciowe bóle głowy, napięciowy ból głowy ]