HIF-1 : główny regulator wrodzonej obrony gospodarza

Kilka związków wykazało aktywację HIF-1. in vitro zostały wykorzystane w klinice do innych celów i wydają się być dobrze tolerowane (np. mimozyna, CoCl2 i desferrioksamina). Te związki mogą zwiększać wytwarzanie kationowych polipeptydów przeciwdrobnoustrojowych i NO poprzez aktywację HIF-1. i tym samym zwiększają produkcję endogennych antybiotyków. Złożona sieć stowarzyszeń HIF-1. ze ścieżką sygnalizacyjną TLR i z vHL może zapewnić liczne możliwości interwencji terapeutycznej w zaburzeniach immunologicznych i zapalnych, raku i rozwoju naczyń krwionośnych. Dalsze studia nad sposobami w jaki HIF-1. organizuje skuteczną wrodzoną obronę immunologiczną, dlatego jest pilnie potrzebna. Przypisy Patrz odnośny artykuł zaczynający się na stronie 1806. Zastosowano niestandardowe skróty: CEBP, białko wiążące CCAAT enhancer; CRAMP, peptyd przeciwdrobnoustrojowy związany z katelicydyną; FIH, czynnik hamujący HIF-1a; HIF-1, czynnik indukujący niedotlenienie 1; HRE, element odpowiedzi hipoksycznej; PMN, leukocyt wielojądrowy; VHL, von Hippel. Białko supresorowe Lindau. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów.
[podobne: łupież tłusty, nerwica serca objawy, młody zielony jęczmień gdzie kupić ]