Medyczne i społeczne konsekwencje projektu ludzkiego genomu ad

Rzeczywiście, zaledwie sześć miesięcy później, w marcu 1999 r., 15 procent sekwencji było w stanie gotowym lub prawie ukończonym. Największe ośrodki uczestniczące w Projekcie Genomu Ludzkiego otrzymały nowe granty, aby rozpocząć pełną sekwencjonowanie ludzkiego genomu, a harmonogram został ponownie przeniesiony. Projekty pilotażowego sekwencjonowania odniosły taki sukces, że planiści Projektu Genomu Ludzkiego mieli teraz pewność, że co najmniej 90 procent sekwencji ludzkich można ukończyć w roboczym projekcie przed wiosną 2000 roku, znacznie wcześniej niż oczekiwano. Programy genomowe NIH i DOE przewidują udział od 60 do 70 procent sekwencji. Naukowcy finansowani przez Wellcome Trust z Sanger Centre w Cambridge w Anglii, wraz z innymi międzynarodowymi partnerami, wyprodukują pozostałą część.
Dopóki cała ludzka sekwencja genomu nie zostanie ukończona, w 2003 r., A może wcześniej, sekwencja robocza będzie bardzo przydatna, szczególnie do wyszukiwania genów, eksonów i innych cech genomicznych. Ponieważ jednak roboczy projekt będzie zawierał luki i nie będzie w pełni dokładny, nie będzie tak użyteczny, jak gotowa sekwencja do badania cech DNA, które obejmują duże obszary lub wymagają wysokiego stopnia dokładności na długich odcinkach sekwencji.
Końcowy produkt musi mieć cztery cechy – cztery A z Human Genome Project. Po pierwsze, sekwencja musi być dokładna – to znaczy, że pisownia DNA musi mieć dokładność 99,99 procent lub lepszą. Jeśli jest to Księga Życia, nie powinniśmy osiedlać się w perspektywie długoterminowej, ale powinniśmy nadal dążyć do stworzenia ostatecznej, bardzo dokładnej wersji. Po drugie, sekwencjonowanie na dużą skalę wymaga dokładnego złożenia krótszych odcinków zsekwencjonowanego DNA w dłuższe fragmenty w skali genomowej, które odzwierciedlają oryginalny genomowy DNA. Po trzecie, ludzka sekwencja DNA musi być także przystępna cenowo, a rozwój technologii będzie dążył do jak największego obniżenia kosztów. Wreszcie, wysokiej jakości, ukończona sekwencja ludzkiego DNA powinna być dostępna w ciągu 24 godzin za pośrednictwem publicznych baz danych.
W odniesieniu do tego ostatniego punktu konieczne jest szybkie udostępnienie naukowcom z całego świata sekwencji genomu, podstawowego elementu badań biomedycznych. Sekwencja ludzkiego DNA broni naukowców próbujących zrozumieć chorobę dzięki nowym informacjom i technikom pozwalającym rozwikłać tajemnice ludzkiej biologii. Wiedza ta znacznie przyspieszy opracowanie nowych strategii diagnozowania, zapobiegania i leczenia chorób, nie tylko w przypadku zaburzeń pojedynczych genów, ale także w przypadku częstszych, bardziej złożonych chorób (np. Cukrzycy, chorób serca, schizofrenii i raka) dla których różnice genetyczne mogą przyczyniać się do ryzyka zarażenia się chorobą i reakcji na określone terapie.
W 1996 r. Na Drugim Międzynarodowym Spotkaniu Strategicznym ds. Sekwencjonowania Ludzkich Genomów grupa naukowców zaangażowanych w sekwencjonowanie genomowe DNA na dużą skalę uchwaliła jednogłośnie, że wszystkie dane dotyczące sekwencji wytworzone w ramach Projektu Ludzkiego Genomu powinny być ogólnodostępne i ogólnodostępne, w celu wspierania badań i rozwoju oraz maksymalizacji korzyści dla społeczeństwa
[więcej w: anakinra, citalopram, diklofenak ]
[więcej w: mastocytoza, mefedron cena, metatarsalgia ]