Medyczne i społeczne konsekwencje projektu ludzkiego genomu cd

Naukowcy ci wierzyli, że publiczna dostępność tych danych zachęci do koordynacji i współpracy między naukowcami, jednocześnie zapobiegając powielaniu wysiłków. W rezultacie, projektanci Human Genome Project przyjęli politykę udostępniania danych co 24 godziny w bezpłatnej publicznie dostępnej bazie danych. W Stanach Zjednoczonych GenBank (dostępny pod adresem http: // www. Ncbi.nlm.nih.gov), prowadzony przez National Center for Biotechnology Information, służy jako publiczne repozytorium informacji o sekwencji. Wartość tej bazy danych jako źródła dla naukowców medycznych na całym świecie jest nieobliczalna. GenBank otrzymuje ponad 200 000 zapytań dziennie w celu uzyskania informacji na temat sekwencji genów. Wprowadzenie bazy danych w bazie danych zajęło 16 lat, ale dodanie drugiego miliarda baz zajęło tylko 15 miesięcy. Reprezentuje ponad 39 000 gatunków, a każdego dnia wykonuje się ponad 60 000 wyszukiwań związanych z porównywaniem sekwencji.
Ponieważ naukowcy z całego świata biorący udział w publicznej akcji sekwencyjnej zgodzili się na przekazanie swoich danych do darmowych, publicznych baz danych w ciągu jednego dnia po weryfikacji, każdy naukowiec, czy to na uniwersytecie, w korporacji, czy w laboratorium rządowym, może zalogować się przez komputer i mają pełny i szybki dostęp do danych sekwencji. Im wcześniej wysiłki finansowane ze środków publicznych na rzecz sekwencjonowania ludzkiego genomu zostaną zakończone, dane zgromadzone w bezpłatnej i publicznie dostępnej bazie danych, tym szybciej przyniosą korzyści wszystkim naukowcom pracującym nad zrozumieniem i leczeniem choroby na poziomie molekularnym. Ponadto naukowcy rozumieją ludzkie geny, porównując ludzkie DNA z DNA myszy, much, glisty i drożdży. Te porównania sprawiają, że sekwencja ludzka jest łatwiejsza do zrozumienia.
Ponieważ opracowywano plany dotyczące genomu ludzkiego w okresie od 1998 do 2003 roku, dwa przedsięwzięcia korporacyjne ogłosiły inicjatywy mające na celu uporządkowanie dużej części ludzkiego genomu, z wykorzystaniem strategii różniących się zasadniczo od podejścia finansowanego ze środków publicznych. Stwierdzona zamiar jednego z tych przedsięwzięć do publicznego udostępnienia danych stwarza możliwość synergii z wysiłkiem federalnym. Jeśli dane korporacyjne i dane publiczne mogą zostać scalone, głębokość pokrycia sekwencji będzie jeszcze większa. A ponieważ publiczne dane sekwencji będą uzyskiwane z mapowanego DNA, zapewni to krytycznie potrzebne zakotwiczenie w danych sekwencyjnych generowanych przez wysiłki sektora prywatnego.
Więcej niż tylko sekwencja
Wiele osób zakłada, że od 1990 roku większość prac Human Genome Project została poświęcona sekwencjonowaniu na dużą skalę. Jednak ta aktywność jest stosunkowo niedawnym pojawieniem się na scenie, ponieważ wiele innych rodzajów informacji o genomie było potrzebnych, zanim można było przeprowadzić sekwencjonowanie na pełną skalę. Przed planem na lata 1998-2003, cele naukowe Human Genome Project dotyczyły głównie mapowania genomu, rozwoju technologii i pracy w celu scharakteryzowania genomów niektórych organizmów laboratoryjnych. Jeden rodzaj mapy, znany jako mapa genetyczna, jest szczególnie przydatny do śledzenia dziedziczenia zaburzenia przez kilka pokoleń rodziny. Mapy genetyczne składają się z serii markerów opartych na sekwencjach, które można wykorzystać do określenia prawdopodobnego sąsiedztwa zmienionego genu odpowiedzialnego za fenotyp choroby lub inną cechę
[przypisy: diklofenak, citalopram, diltiazem ]
[przypisy: mielopatia, mielopatia szyjna, olx solec kujawski ]