Patogeneza BAVM cz. 4

width=300Stwierdzono, że SCUBE2 i TIMP3 zawierają jeden prawdopodobnie patogenny wariant de novo i oba wpływają na wiązanie VEGF z VEGFR2. SCUBE2 tworzy kompleks z VEGF i VEGFR2, działając jako koreceptor, który wzmaga wiązanie VEGF / VEGFR2 do stymulacji sygnalizacji VEGF. W przeciwieństwie do tego, TIMP3 hamuje angiogenezę zależną od VEGF przez blokowanie wiązania VEGF / VEGFR227. W porównaniu z VEGFR1 i VEGFR3, które przede wszystkim działają w uwalnianiu czynnika wzrostu i morfogenezie naczyń limfatycznych, VEGFR2 działa głównie w angiogenezie. Wydaje się, że SCUBE2 i TIMP3 mają przeciwny wpływ na wiązanie VEGF / VEGFR2, warianty missense w tych dwóch genach mogą mieć efekt syntezy, chociaż wymaga to dalszego badania.

Genetyczna heterogeniczność ułatwia identyfikację i charakterystykę procesów biologicznych i szlaków leżących u podstaw złożonych chorób, takich jak BAVM. Patogenne i prawdopodobnie patogenne warianty zidentyfikowane w niepowiązanych przypadkach dostarczyły dowodów biologicznych i epidemiologicznych potwierdzających przyczynową rolę szlaków BMP / TGF-β i VEGF w BAVM. Geny związane z regulacją SMAD (w sygnalizacji BMP / TGF-β) i wiązanie VEGF / VEGFR2 (w sygnalizacji VEGF) są kandydatami o wysokim priorytecie do dalszych badań funkcjonalnych, badań genetycznych i ukierunkowanych interwencji.

Z powodu trudności technicznych w pozyskiwaniu próbek tkanek BAVM, nie byliśmy w stanie zbadać tkanek pod kątem somatycznych wariantów KRAS, które zostały niedawno zidentyfikowane w znacznej części przypadków BAVM. Jednakże nasze badanie może dostarczyć dodatkowych dowodów dla tych pacjentów, których patogeneza nie jest wyjaśniona przez warianty KRAS, pokazując, że oprócz mutacji somatycznych, mutacje de novo linii germinalnej również przyczyniają się do patogenezy BAVM.
[więcej w: mastocytoza, mefedron cena, metatarsalgia ]