Przeżycie długoterminowe i późne zgony po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego ad

Dane dotyczące tych pacjentów zostały zgłoszone do Międzynarodowego rejestru transplantacji szpiku przez 221 ośrodków transplantacyjnych na całym świecie. Dodatkowa liczba 8889 pacjentów otrzymała przeszczepy w tych ośrodkach podczas okresu badania, ale nie kwalifikowali się do tych analiz: 8533 zmarło lub miało nawrót w ciągu dwóch lat po transplantacji; 256 (<4 procent ostatecznej populacji badanej) było żywych przy ostatnim kontakcie, ale zostały one utracone do obserwacji w ciągu dwóch lat po transplantacji; 94 otrzymał drugi przeszczep mniej niż dwa lata po pierwszym przeszczepie; a 6 przeżyło przez ponad dwa lata, ale nie uzyskano żadnych informacji dotyczących stanu pierwotnej choroby. Mediana czasu obserwacji wynosiła 80 miesięcy. Spośród 6691 pacjentów w badaniu, 4346 obserwowano przez co najmniej 5 lat po transplantacji, 2742 obserwowano przez co najmniej 7 lat, a 1116 obserwowano przez co najmniej 10 lat. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 6691 pacjentów biorących udział w przeszczepach szpiku kostnego, którzy byli chorzy na wolne od choroby dwa lata po transplantacji. Główne cechy pacjentów, ich choroby i przeszczepy zestawiono w Tabeli 1. W tej analizie białaczka we wczesnym stadium obejmowała ostrą białaczkę w pierwszej remisji i CML w pierwszej fazie przewlekłej; średnio zaawansowana białaczka obejmowała ostra białaczka w drugiej lub następnej remisji, a CML w drugiej lub następnej fazie przewlekłej lub fazie przyspieszonej; a zaawansowana białaczka występowała w ostrej białaczce nie w remisji, a CML w fazie blastycznej.
Międzynarodowy Rejestr Przeszczepu Szpiku
Międzynarodowy Rejestr Przeszczepu Szpiku to grupa ponad 300 ośrodków transplantacyjnych na całym świecie, które przekazują szczegółowe dane na temat wszystkich alogenicznych przeszczepów szpiku kostnego, które przeprowadzają w Centrum Statystycznym w Medical College of Wisconsin. Około dwie trzecie wszystkich aktywnych ośrodków transplantacyjnych na całym świecie przekazuje dane do rejestru. Baza danych rejestru zawiera informacje od 40 do 45 procent wszystkich pacjentów, którzy otrzymali przeszczep alogeniczny od 1970 r., Z coroczną aktualizacją. Skomputeryzowane kontrole błędów, przegląd przedłożonych danych przez lekarzy oraz kontrole na miejscu u uczestniczących ośrodków są wykorzystywane do monitorowania jakości danych. Aby wziąć udział w tym badaniu, ośrodki musiały być w stanie zapewnić monitorowanie co najmniej 90 procent wszystkich kwalifikujących się pacjentów.
Analiza statystyczna
Ze względu na różnice w cechach biologicznych choroby, ryzyko nawrotu, wiek, leczenie pretransplantacyjne i schematy kondycjonowania, przeanalizowaliśmy osobno dane dotyczące pacjentów z AML, ALL, CML i niedokrwistością aplastyczną. Zgłoszone przyczyny zgonu zostały sprawdzone i skategoryzowane. Pacjentów, którzy zmarli w wyniku nawrotu po transplantacji, uznano za zmarłych z powodu pierwotnej choroby, nawet jeśli nie była to zarejestrowana bezpośrednia przyczyna zgonu. Podobnie, u pacjentów, którzy zmarli z powodu czynnej przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), zmarło z powodu tego powikłania, nawet jeśli inne powikłania (np. Infekcja lub krwawienie) zostały zapisane jako najbliższa przyczyna. Zgony z powodu zakażenia obejmowały tylko te wśród pacjentów bez GVHD.
Dane analizowano na dzień 31 grudnia 1996 r
[patrz też: ambroksol, ambrisentan, nutrend ]
[przypisy: mielopatia, mielopatia szyjna, olx solec kujawski ]