Suplementacja witaminy A dla niemowląt o wyjątkowo niskiej wadze urodzeniowej ad 5

Nie było istotnych różnic między grupami w pozostałych wynikach (tabela 2). Bezpieczeństwo suplementacji witaminą A.
Wszystkie fizyczne odkrycia były podobne w obu grupach (dane niepokazane). Podejrzewany lub zdecydowany wzrost napięcia fontanelle odnotowano u 15 procent niemowląt leczonych witaminą A i 18 procent niemowląt w grupie kontrolnej (P = 0,26). Objawy potencjalnej toksyczności witaminy A, której nie można było wytłumaczyć innymi czynnikami (np. Wodogłowiem krwotocznym powodującym pełnię fontanelle) zidentyfikowano u 1,0 procent niemowląt w grupie z witaminą A i 0,8 procent niemowląt w grupie kontrolnej. Fizyczne wyniki były również podobne w analizach porównujących niemowlęta z retinolem w surowicy, estrami retinylu i całkowitymi odpowiednikami retinolu w górnym kwintylu z niemowlętami o niższych wartościach.
Tabela 3. Tabela 3. Analizy surowicy w 28 dniu po zakończeniu leczenia. Stężenia retinolu, białka wiążącego retinol i estry retinylu w surowicy były wyższe w grupie z witaminą A niż w grupie kontrolnej, niezależnie od tego, czy terapia glukokortykoidem została podana poporodowo (p <0,001) (tabela 3). Mniej dzieci w grupie z witaminą A niż w grupie kontrolnej miało stężenia retinolu w surowicy poniżej 20 .g na decylitr (0,70 .mol na litr) w dniu 28 (25 procent vs. 54 procent dla wszystkich niemowląt; 41 procent vs. 73 procent dla tych, którzy nie otrzymywały leczenia glikokortykosteroidami w ciągu ostatnich dwóch tygodni, p <0,001). Żadne dziecko w grupie witaminy A nie miało wartości poniżej 10 .g na decylitr (0,35 .mol na litr). Natomiast 14 procent wszystkich niemowląt w grupie kontrolnej i 20 procent tych, którzy nie zostali ostatnio poddani terapii glukokortykoidami, miało wartość poniżej 10 .g na decylitr (P <0,001). Względna odpowiedź na dawkę powyżej 10%, sugerująca margines lub niski status witaminy A, stwierdzono u 22 procent niemowląt w grupie z witaminą A i 45 procent niemowląt w grupie kontrolnej (p <0,001) (tabela 3).
Wśród niemowląt, które nie otrzymały terapii glikokortykosteroidowej po urodzeniu, średnie stężenie retinolu w wątrobie wynosiło 141 .g na gram tkanki u 6 niemowląt w grupie z witaminą A i 69 .g na gram u sześciorga niemowląt w grupie kontrolnej; odpowiednie stężenia retinolu w płucach wynosiły 0,62 i 0,64 .g na gram. Wśród niemowląt, które otrzymały terapię glikokortykosteroidową po urodzeniu, średnie stężenie retinolu w wątrobie wynosiło 317 .g na gram u 6 niemowląt w grupie z witaminą A i 43,5 .g na gram u jednego niemowlęcia w grupie kontrolnej; odpowiednie wartości w płucach wynosiły 0,91 i 0,16 .g na gram.
Dyskusja
Nasze odkrycia dodają do dowodu1,2,5,10,14-16,21,22, że spożycie witaminy A jest niewystarczające u niemowląt o wyjątkowo niskiej masie urodzeniowej, a jak donosi Shenai i współpracownicy, 6 suplementacja witaminą A może zmniejszyć ryzyko przewlekłej choroby płuc. Niedobór witaminy A może sprzyjać przewlekłej chorobie płuc, upośledzając gojenie się płuc, zwiększając utratę rzęsek, zwiększając metaplazję komórek płaskokomórkowych, zwiększając podatność na infekcje i zmniejszając liczbę pęcherzyków płucnych .6,31 Niemowlęta o wyjątkowo niskiej masie urodzeniowej są podatne na do niedoboru witaminy A, ponieważ mają niskie zapasy witaminy przy urodzeniu, 2 minimalne spożycie podczas karmienia przez kilka tygodni lub dłużej po urodzeniu, i słabe wchłanianie dojelitowe witaminy A5,13, a ponieważ dożylne dostarczanie w roztworach krystaloidów jest niewiarygodne. w badaniu, stężenie retinolu w surowicy w dniu badania 28 było niskie (<20 .g na decylitr) 3,10,14,32 u 54 procent niemowląt w grupie kontrolnej iu 73 procent niemowląt w grupie kontrolnej, którzy nie byli ostatnio leczeni z glukokortykoidami; 20 procent tych ostatnich miało stężenie mniejsze niż 10 .g na decylitr, co uważano za zdecydowanie wskazujące na niedobór witaminy A. 32
Chociaż dawka witaminy A, którą stosowaliśmy była większa niż podana w poprzednich badaniach, można ją uznać za konserwatywną pod względem uzyskanych stężeń retinolu w surowicy.
[patrz też: chloramfenikol, hurtownia portfeli, Mimośród ]
[przypisy: narośl na skórze, nefropatia cukrzycowa, nerwica serca objawy ]