Suplementacja witaminy A dla niemowląt o wyjątkowo niskiej wadze urodzeniowej ad

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci, która nie była związana ze stanem witaminy A i ułatwić rejestrację, zapisywaliśmy dzieci od 24 do 96 godzin po urodzeniu. Wykluczono niemowlęta z dużymi wadami wrodzonymi, z wrodzonymi infekcjami bakteryjnymi, osobami, u których stwierdzono śmiertelną chorobę (wskazaną przez pH poniżej 6,80 lub z obecnością niedotlenienia z bradykardią przez ponad dwie godziny) oraz z tymi, które miały otrzymać witaminę A w emulsji tłuszczu do podawania pozajelitowego lub w dawkach przekraczających zalecenia dla preparatów wielowitaminowych. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku i uzyskano świadomą zgodę dla każdego niemowlęcia. Niemowlęta były stratyfikowane według masy ciała i masy urodzeniowej (401 do 750 g lub od 751 do 1000 g) i przypisane do witaminy A lub grupy kontrolnej przez farmaceutę szpitalnego przy użyciu listy losowej (lub, w czterech ośrodkach, przez pielęgniarkę zapieczętowane koperty zawierające przydziały do obróbki). Witamina A była podawana domięśniowo z powodu słabej absorpcji dojelitowej5,13 i nierzetelnego dostarczania w roztworach krystaloidów14: dawkę 5000 jm (0,1 ml) podawano w poniedziałki, środy i piątki przez cztery tygodnie (dni badania od 0 do 25 lub 26) w strzykawce insulinowej o pojemności 0,3 ml (Becton Dickinson, Cockeysville, Md.) z igłą 29 G. Ta sama dawka była stosowana niezależnie od masy urodzeniowej, ponieważ najmniejsze niemowlęta mają najwyższą zapadalność na przewlekłą chorobę płuc, najniższe zapasy witaminy A przy urodzeniu, 2 i najniższe spożycie jelitowe.15,16 Preparat witaminy A (Aquasol A, Astra USA, Westborough, Mass.) Był chłodzony i cały czas ekranowany przed bezpośrednim światłem. Stężenie (50 000 IU na mililitr) z 11 fiolek zostało niezależnie zweryfikowane. Aby uniknąć bólu i potencjalnych skutków ubocznych oraz ułatwić rejestrację, niemowlęta kontrolne otrzymały pozorowaną procedurę zamiast iniekcji placebo. Dla każdego zabiegu umieszczano ekran wokół łóżka, stosowano smoczek, aby zminimalizować płacz po wstrzyknięciach, a miejsce wstrzyknięcia pokryto bandażem klejącym (lub gazą w miejscach, gdzie skóra była delikatna). To samo pokrycie zostało umieszczone na niemowlętach kontrolnych. Pielęgniarka przeprowadzająca badania usunęła przykrycie podczas następnego leczenia. W przypadku małej igły miejsce wstrzyknięcia było niewidoczne lub widoczne tylko przy dokładnym sprawdzeniu.
Aby ocenić suplementację witaminy A w zwykłych warunkach klinicznych, upewniliśmy się, że personel jednostki intensywnej opieki noworodkowej zachował odpowiedzialność za decyzje dotyczące stosowania innych terapii niż witamina A, w tym płyny pozajelitowe, wentylacja mechaniczna i glikokortykosteroidy.
Ocena
Wszystkie witaminy i żywienia dojelitowe dostarczone w 12 dniach leczenia odnotowano dla pierwszych 247 niemowląt. Doświadczeni pracownicy (zwykle neonatologowie lub inni), którzy nie byli zaangażowani w opiekę nad niemowlętami, oceniali niemowlęta pod kątem oznak potencjalnej toksyczności witaminy A w każdym tygodniu przez cztery tygodnie (w dniach 3, 6, 9 i 12 procedur leczenia) . Egzaminatorzy ocenili ciemięcznicę, obwód przednioczołowy i rozmiar wątroby oraz sprawdzili, czy u każdego niemowlęcia nie występują obrzęki, zmiany skórne, tkliwość kości, letarg i drażliwość. Oceniali również, czy jakiekolwiek nieprawidłowe wyniki mogą być wyjaśnione przez czynniki inne niż toksyczność witaminy A
[podobne: wdrożenia magento, diltiazem, anakinra ]
[przypisy: migotanie przedsionków leczenie, miód rzepakowy właściwości, misy tybetańskie ]